Emlékhangok - Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara - Emlékhangok (Vinyl, LP, Album)

by | posted in: Classic Rock | 8

8 Responses

 1. Fausida
  A csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete 99 kronológia február Megkezdte mű-ködését az ellenzéki magyar erők közös testülete, a Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellen-zéki Pártok Központi Irodája. január 1. Életbe lépett Szlovákia területén az új .
 2. Voodoorisar
  A magyar kormány kiegyenlítettnek nyilvánítja mindazokat a jogokat, követeléseket és igényeket, amelyeket a magyar állam, valamint a magyar közjogi és magánjogi jogi személyek az évi április hó napján kelt Párizsi Egyezmények, az évi február napján kelt Lakosságcsere.
 3. Shakall
  A csehszlovákiai magyar fiatalok első országos értekezletének felhívása és határozata egy önálló magyar ifjúsági szervezet létrehozásának előkészítéséről Pozsony, április 7. Az Új Szó szerkesztőségi cikke, amely a dél-szlovákiai szlovákok nevében megfogalmazott március i határozatra reagál Pozsony, április
 4. Nelrajas
  Ezzel, magyar részről, katonai téren teljesen lezárult a Csehszlovákia elleni intervenció. A magyar megszállás mindennapjairól lásd: Az as csehszlovákiai bevonulás utáni hetek a rétsági harckocsi ezred járőrnaplójának szemszögéből. Falfelirat .
 5. Sagul
  Szerényi Ferdinánd (szerk.): A csehszlovákiai magyar tanítók almanachja (Bratislava, Učiteľské nakladateľstvo U nás, []) CSEHSZLOVÁKIÁI MACjYAR TANÍTÓK ALMÁNÁC H J^k.
 6. Tejinn
  Gazdaság Magyar Hang június , Kunetz Zsombor: „Ebbe mindannyian beledöglünk előbb-utóbb” Belföld Magyar Hang - június ,
 7. Tojalmaran
  Visszaemlékezések a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény végrehajtására Egy-másfél évszázad távlatából már csak töredékesen lehet egy-két mozzanatot rekapitulálni és így az alábbiak inkább személyes jellegű kiegészítések az Új Magyar Központi Levéltárban XIX-A/ alatt elhelyezett eredeti iratanyaghoz.
 8. Voodoomuro
  Iratok a csehszlovákiai magyarság – közötti történetéhez I Spisy k dejinám Maïarov v Èesko-slovensku v rokoch – I A szlovákiai, illetve csehszlovákiai magyarság történetének kutatása és feldolgozása részben a szlovák, részben a magyar történetírás feladata.